1. ΔΟΜΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ
Το τμήμα πρέπει να αποτελείται από: 

1. Καλλιτεχνικό διευθυντή
2. Υπεύθυνο - ους χορευτικών τμημάτων
3. Υπεύθυνο - ους ιματιοθήκης - ένδυσης
4. Υπεύθυνο μουσικής
5. Χοροδιδάσκαλο – ους

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
Οι χορευτές άνω των 18 χρονών έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται ως μέλη της Ε.Λ.Β.
Τα μέλη του χορευτικού θα πρέπει να τηρούν τον παρών κανονισμό.
Οι χορευτές του τμήματος παραστάσεων δεν πληρώνουν δίδακτρα αλλά ούτε πληρώνονται.
Πρέπει να είναι τακτικοί στις πρόβες.
Σε περίπτωση απουσίας από την πρόβα οφείλουν να ειδοποιούν τον χοροδιδάσκαλο ή τον/την υπεύθηνο-η του τμήματος.
Οι χορευτές – τριες θα πρέπει να φορούν ρούχα και υποδήματα άνετα που θα τους επιτρέπουν να ασκούνται καλύτερα.
Να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση στην αρχή κάθε περιόδου.
Πρέπει να δηλώνουν στο χοροδιδάσκαλο ή τον υπεύθυνο του χορευτικού την συμμετοχή τους σε άλλη χορευτική ομάδα.
Απαγορεύονται οι μαζικές μετακινήσεις χορευτών – τριών σε άλλους συλλόγους και φορείς χωρίς την έγκριση του χοροδιδασκάλου.
Κάθε χορευτής-τρια που δεν πλαισιώνει το τμήμα εκπροσώπησης υποχρεούται να καταβάλει την προκαθορισμένη ετήσια συνδρομή.
Οι χορευτές όλων των τμημάτων συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του τμήματος όχι απαραίτητα χορευτικού περιεχομένου όπως τα κάλαντα, οι διήμερες εκδηλώσεις του κλήδονα κ.α.
Κάθε μέλος του τμήματος θα πρέπει να ακολουθεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. ανεξάρτητα από το γεγονός αν είναι μέλος ή όχι της Ε.Λ.Β.

3. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
Οποιοδήποτε τμήμα εμφανίζεται σε εκδηλώσεις εφόσον ο υπεύθηνος χοροδιδάσκαλος κρίνει ότι το τμήμα είναι σε θέση να εκπροσωπήσει επάξια την Ε.Λ.Β.
Στις αποστολές του τμήματος (εσωτερικού ή εξωτερικού) και σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες φιλοξενίας το τμήμα θα αποτελείται από:
Τον αρχηγό της αποστολής (μέλος του Δ.Σ.) και αν κρίνεται απαραίτητο από έναν αναπληρωτή, μέλος του Δ.Σ.
Τον υπεύθυνο του τμήματος
Τον υπεύθυνο ένδυσης
Τον χοροδιδάσκαλο
20 τουλάχιστον χορευτές και χορεύτριες
Τον σημαιοφόρο για το λάβαρο της Ε.Λ.Β.
Τον σημαιοφόρο της Ελληνικής σημαίας (για το εξωτερικό)
Τον διερμηνέα (για το εξωτερικό) εάν κρίνεται απαραίτητο
2 με 3 οργανοπαίκτες και τραγουδιστές
τον υπεύθυνο συνοδό για φωτογραφίες και κάμερα
Οποιοδήποτε μέλος της αποστολής μπορεί να καλύψει πάνω από μία αρμοδιότητα.
Για οποιαδήποτε αναπόφευκτη συμμετοχή συζύγων ή υπευθυνότητες μελών του Δ.Σ., οι παραπάνω καλύπτονται από αυτούς.

3.1 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Αρχηγός αποστολής ορίζεται μέλος του Δ.Σ. από το ίδιο το Δ.Σ.
Η αποστολή θα πρέπει να μετακινείται όλη μαζί για λόγους ασφαλείας. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις θα διασπάται το τμήμα π.χ. όταν η φιλοξενία γίνεται σε σπίτια.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα όλοι οι συμμετέχοντες απευθύνονται είτε στον αρχηγό της αποστολής είτε στον υπεύθυνο του χορευτικού.
Σε καμία περίπτωση δεν παρακάμπτουν την ιεραρχία και δεν επιλύουν μόνοι τους τυχόν προβλήματα.
Την επιλογή των χορευτών – τριών καθώς και των μουσικών την κάνει ο χοροδιδάσκαλος.
Το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα κάθε παράστασης ορίζεται από τον χοροδιδάσκαλο.
Όλα τα μέλη της αποστολής πρέπει να βρίσκονται δέκα λεπτά νωρίτερα στο σημείο αναχώρησης και να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα της αποστολής.
Τα ανήλικα μέλη της αποστολής θα πρέπει εγκαίρως να έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα τους.
Tα μέλη της αποστολής θα πρέπει να φέρουν ή να φορούν το διακριτικό της Ε.Λ.Β. (μπλουζάκι, καπελάκι. κ.α.)
Στα έξοδα των αποστολών οι χορευτές-τριες καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής συμμετέχουν με ένα συμβολικό ποσό που θα ορίζεται από το Δ.Σ. κατά περίπτωση.
Μετά από κάθε αποστολή θα πρέπει να ενημερώνεται ο καλλιτεχνικός δ/ντης από τον αρχηγό της αποστολής για την πορεία της εκδρομής.

3.2 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΦΟΡΕΣΙΕΣ
Οι φορεσιές του τμήματος θα πρέπει να αποτελούν πιστά αντίγραφα.
Ο τρόπος ένδυσης ορίζεται από τον υπεύθυνο ιματιοθήκης και ακολουθείται πιστά από τους χορευτές-τριες
Ο χοροδιδάσκαλος είναι εκείνος που επιλέγει ποιες φορεσιές (ποιών περιοχών) θα χρησιμοποιηθούν και ποιοι-ες θα τις φορέσουν.
Οι χορευτές – τριες υποχρεούνται να διατηρούν τις φορεσιές καθαρές και ακέραιες.
Οι χορευτές – τριες υποχρεούνται να επιστρέφουν τις φορεσιές αμέσως μετά από κάθε παράσταση σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της ιματιοθήκης.
Στην περίπτωση απώλειας κομματιών της φορεσιάς ο χορευτής – τρία αναλαμβάνει το κόστος σε τρέχουσες πάντα τιμές.
Ο χορευτής – τρια είναι υποχρεωμένος να φορέσει τη φορεσιά που χρεώνεται ακριβώς όπως του έχει υποδειχθεί από τον υπεύθυνο ένδυσης.

4. ΜΟΥΣΙΚΟΙ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Η επιλογή των μουσικών για κάθε τμήμα γίνεται από τον υπεύθυνο μουσικής σε συνεργασία με τον χοροδιδάσκαλο.
Οι μουσικοί που πλαισιώνουν τις πρόβες όλων των χορευτικών τμημάτων της Ε.Λ.Β. συμμετέχουν σε εθελοντική βάση.
Σε παραστάσεις των τμημάτων οι μουσικοί θα αποζημιώνονται για κάλυψη οδοιπορικών κατόπιν συμφωνίας με τον αρμόδιο έφορο.
Όταν κρίνεται απαραίτητο από τον χοροδιδάσκαλο ή τον καλλιτεχνικό διευθυντή οι μουσικοί θα εμφανίζονται σε παραστάσεις των τμημάτων με ποντιακές φορεσιές.
Ο τρόπος που θα εμφανίζονται και θα συμμετέχουν την ώρα της παράστασης θα ορίζεται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή και τον χοροδιδάσκαλο.
Οι μουσικοί πρέπει να ειδοποιούν έγκαιρα σε περίπτωση απουσίας τους από την προκαθορισμένη πρόβα.

5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΟΡΩΝ
Οι χοροί παρουσιάζονται όσο το δυνατόν στην πιο αυθεντική τους μορφή.
Απαγορεύονται οι προσθέσεις ή αφαιρέσεις βημάτων (εισαγωγές, φιγούρες, χορογραφίες, δραματοποιήσεις κ.α.)
Ο κάθε χορός παρουσιάζεται αυτοτελής και όχι σε χορευτικές σουίτες (πολλοί χοροί μαζί). Εξαιρούνται οι χοροί που χορεύονταν και στον Πόντο διαδοχικά.
Ο κάθε χορός πρέπει να συνοδεύεται με τα κατάλληλα μουσικά όργανα στο σωστό μέτρο και με την σωστή μελωδία καθώς και με τραγούδι στους χορούς που έχουν τραγούδι.
Οι χορευτές-τριες πρέπει να είναι άρτια ενδεδυμένοι.
Οι χοροί που συνοδεύονται από τραγούδι, πρέπει να τραγουδιούνται είτε από τραγουδιστές είτε από τους ίδιούς τους χορευτές.