Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Ε.Λ.Β. παραχωρείται:

 

1. Σε εκδηλώσεις που προτείνονται από το Δήμο Βέροιας (συνδιοργάνωση), σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει υπογράψει η Ε.Λ.Β. με τον Δήμο, όπως ισχύει.

Η προτεινόμενη εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον δεν αποφασίσει θετικά το Δ.Σ. της Λέσχης.

Σε αυτή την περίπτωση η αίθουσα παραχωρείται είτε με καταβολή ποσού 200 ευρώ από τον ενδιαφερόμενο είτε ΔΩΡΕΑΝ (κι ο Δήμος αναλαμβάνει την καθαριότητα του χώρου) ανάλογα με την πρόταση του Δήμου Βέροιας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απαιτείται η παρουσία ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Λ.Β. και εκπροσώπων του Δήμου Βέροιας.

2. Η αίθουσα παραχωρείται επίσης σε συλλόγους, φορείς της πόλης, για εκδηλώσεις (σεμινάρια, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων κλπ)

Απαιτείται αίτημα προς την Ε.Λ.Β. και ΕΓΚΡΙΣΗ από το Δ.Σ.

Το ποσό καθορίζεται σε 200 ευρώ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η παραχώρηση για τακτικούς χορούς Συλλόγων στους οποίους δεν συμμετέχει ως συνδιοργανωτής η Ε.Λ.Β.

3. Παραχωρείται σε μέλη της Ε.Λ.Β. οικονομικώς τακτοποιημένα, κατά την διάρκεια από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα για γάμο, βάπτιση, αρραβώνα, που έχει προγραμματιστεί (αποδεδειγμένα)σε εξωτερικό χώρο και τη συγκεκριμένη ημέρα ο καιρός δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν αιτήματος του μέλους.

Το ποσό που καταβάλλεται προς την Ε.Λ.Β. ορίζεται στην απόφαση του Δ.Σ. ανάλογα με την εκδήλωση, και συγκεκριμένα έως 100 άτομα 200ευρώ έως 200 άτομα 250 ευρώ και πάνω από 200 άτομα 350 ευρώ.

Ο παρών κανονισμός παραχώρησης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Ε.Λ.Β. ισχύει από την ψήφιση του από το Δ.Σ. και μετατρέπεται ή συμπληρώνεται μόνο με απόφαση του Δ.Σ.

4. Για τροποποίηση του παρόντος απαιτείται πλειοψηφία των πέντε εκ των εννέα μελών του Δ.Σ. Ο τροποποιημένος κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από την επόμενη συνεδρίαση από την τροποποίηση. Ο κανονισμός δεν φέρει αύξοντα αριθμό, αλλά μονάχα την ημερομηνία ισχύος του.

5. Για οποιοδήποτε θέμα ερμηνείας του παρόντος κανονισμού ή θέματος που δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αποφασίζει το Δ.Σ μετά από εισήγηση του Προέδρου.

Βέροια 05 Ιουλίου 2015
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                       Ο Γ. Γραμματέας
Σαρημιχαηλίδης Παύλος Τουμπουλίδης Νικόλαος