ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Π. ΣΟΥΜΕΛΑ

Η Παναγία Σουμελά συνδέθηκε άρρηκτα στο πέρασμα των αιώνων με την Ιστορία του Οικουμενικού Ποντιακού Ελληνισμού, και αποτελεί το κατεξοχήν εθνικο-θρησκευτικό του σύμβολο.

Η εγκαθίδρυση με το υπ’ αριθμόν 924/66 Βασιλικό Διάταγμα ενός διοικητικού καθεστώτος που μονοπωλεί τη Διοίκηση του Ιδρύματος ισοβίως, δίνοντας κυριαρχικά δικαιώματα αποκλειστικά στο Σωματείο Παναγία Σουμελά και στον Πρόεδρο του για μισό πλέον αιώνα, δημιουργεί απαράδεκτους και αντιδημοκρατικούς αποκλεισμούς όλων των υπολοίπων Ποντιακών Σωματείων.

Ήδη η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους -που αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της χώρας- με την 52/2009 γνωμοδότησή του αποφάνθηκε ότι η κανονιστική διάταξη 47/1973 της Ιεράς Συνόδου είναι άκυρη και ανίσχυρη και ως εκ τούτου, είναι παράνομη η μέχρι τώρα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, όπως επίσης παράνομη είναι και η συμμετοχή του Μητροπολίτη Βέροιας.

Η ανωτέρω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπογράφηκε από την ίδια την τότε Υπουργό Παιδείας κα Διαμαντοπούλου προσδίδοντας στη γνωμοδότηση ισχύ Υπουργικής απόφασης.

Ο Μητροπολίτης Βέροιας λειτουργώντας ως «δίχτυ προστασίας» του κατεστημένου «Τανιμανίδη», κατάφερε μετά από πρότασή του να ψηφίσει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας τον με αριθμό 215/8-11-2010 Νέο Κανονισμό για τη διοίκηση του Ιερού Προσκυνήματος – όπως μετονομάστηκε- της Παναγίας Σουμελά, όπου ο ίδιος ο Μητροπολίτης αναγορεύεται σε Πρόεδρο του Ιδρύματος, ενώ αντ’ αυτού, όποτε κωλύεται στα καθήκοντά του –δηλαδή πάντοτε- θα προεδρεύει φυσικά ο Πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» (κ. Τανιμανίδης), συνεχίζοντας τη «δυναστεία» που συμπληρώνει πλέον μισό αιώνα υπό την προστασία πλέον του μητροπολιτικού μανδύα.

Σημειωτέον ότι στο προαναφερόμενο από 2-12-2010 ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε η συγκρότηση του Δ.Σ. του Ιδρύματος σε σώμα, αυτό είναι 10μελές, αντί για 11μελές, αφού γίνεται ρητή μνεία ότι ο Δήμος Βέροιας αρνήθηκε να ορίσει εκπρόσωπό του, καθώς την 30 Αυγούστου 2010 υπήρξε ομόφωνη καταδίκη από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας των μεθοδεύσεων του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά.

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας ζήτησε από την ΠΟΕ να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ανατροπή της υφιστάμενης παράνομης κατάστασης, εισπράττοντας όμως μονάχα διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις, ώστε αναγκάστηκε εν τέλει να προσφύγει στο ΣτΕ ως μοναδικό Σωματείο κατά την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας. Κατά την ορισθείσα δικάσιμο δεν κατατέθηκαν οι θέσεις της Μητρόπολης Βέροιας και της Ιεράς Συνόδου με αποτέλεσμα μετά και την αλλαγή εισηγητή να αναβληθεί η υπόθεση μέχρι σήμερα τέσσερις φορές και να ορισθεί νέα δικάσιμος για την 30η Ιανουαρίου 2014.

Ήδη με την από 4 Μαρτίου 2003 επιστολή μας προς την ΠΟΕ δηλώσαμε την πρόθεση μας να παραιτηθούμε από τη προσφυγή μας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον βέβαια ψηφισθεί νομοσχέδιο ή υπογραφεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που να καλύπτει τις προσδοκίες των Ποντίων για νομιμότητα και δημοκρατία στο Ίδρυμα Π. Σουμελά. Προτείναμε ταυτόχρονα, με μέριμνα της ΠΟΕ, να ανοιχτεί λογαριασμός ειδικού σκοπού για την χρηματοδότηση του Δικαστικού και όχι μόνο αγώνα για τον εκδημοκρατισμό της διοίκησης του Ιδρύματος, καθώς ήδη μόνο τα δικαστικά έξοδα έχουν ξεπεράσει τα 2500€ και οπωσδήποτε θα απαιτηθούν άλλα τόσα, κόστος το οποίο ήδη η ΠΟΕ με απόφαση του ΔΣ αποφάσισε ότι θα καλύψει, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν κατέβαλλε ούτε ένα ευρώ, προκρίνοντας ένα σωρό άλλες δαπάνες ως πιο σημαντικές. Περαιτέρω μας προκαλεί απογοήτευση το γεγονός ότι στην επιστολή του νέου Προέδρου κ. Φαχαντίδη, έχει απαλειφθεί ακόμα και η ρητή αναφορά στο Ίδρυμα Π. Σουμελά, που τουλάχιστον παγίως αναφέρονταν στους στόχους της ΠΟΕ ως σήμερα.

Με αυτά τα δεδομένα και προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην κάλυψη των μέχρι τώρα εξόδων, αλλά και των νέων που θα προκύψουν για την παράστασή μας στις 30 Ιανουαρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητούμε την ηθική και υλική συμπαράσταση όλων. Αν βοηθήσουμε όλοι οι Πόντιοι προς αυτή την κατεύθυνση και προσφέρουμε ένα ευρώ ως ένα «κεράκι» στην Παναγία, οι ανάγκες χρηματοδότησης θα υπερκαλυφθούν. Το ίδιο θα συμβεί αν κάθε ένα από τα εκατοντάδες Ποντιακά Σωματεία ανά τον Κόσμο συμβάλλει με οποιοδήποτε ποσό, έστω και με 20€, όσο δηλαδή κοστίζει μια λαμπάδα στη Χάρη της!!!

Για το λόγο αυτό και αφού απέβησαν άκαρπες οι ανωτέρω προσπάθειες μας, σας καλούμε όλους να στηρίξετε ηθικά και οικονομικά τον αγώνα για αλλαγή του διοικητικού κατεστημένου του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά με κατάθεση όποιου χρηματικού ποσού έχετε δυνατότητα στους λογαριασμούς :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 89 0280 4250 0000 0011 6548 429
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK GR 98 0260 0770 0001 5010 1169 825
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ GR 02 0110 3250 0000 480524 09

Είναι πολύ σημαντικό να αναγραφεί στο δικόγραφο εκδίκασης της υπόθεσης ότι τα χρήματα του δικαστικού αγώνα είναι αποτέλεσμα συμμετοχής εκατοντάδων Ποντιακών Σωματείων, τα οποία μάλιστα θα αναφερθούν ονομαστικά, αποδεικνύοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον όλων των Ποντίων για την τύχη του Ιδρύματος.

Τα Ποντιακά Σωματεία ΔΕΝ επιθυμούμε την κηδεμόνευσή του Ιδρύματος από κανένα μεμονωμένο Σωματείο ή Ομοσπονδία, αλλά επιζητούμε:
1. Την επανίδρυση της Ιστορικής αδρώας Μονής της Παναγίας, όπως στο όρος Μελά της Τραπεζούντας του Πόντου.
2. Τον ορισμό ως έδρας του Ιδρύματος την Καστανιά Βέροιας, όπου βρίσκονται το Προσκύνημα με την Εικόνα της Παναγίας, και όλες οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, καθώς και η απόδοση όλης της έκτασης των 500 στρεμμάτων από το Σωματείο Σουμελά Θεσσαλονίκης στο Ίδρυμα Π. Σουμελά, όπως σκόπευε η αρχική δωρεά.
3. Τη δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των Ποντιακών Σωματείων της Ελλάδας, μέσα από διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες και δηλώνουμε ότι ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ που θα προκύψει ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.

Είναι λοιπόν προφανές ότι η δικαίωση όλων των προσπαθειών μας θα έρθει όταν η Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Βέροιας, γίνει το επίκεντρο του Παγκόσμιου Ποντιακού Πολιτισμού, όπου και θα έχει έδρα. Με σύγχρονο συνεδριακό κέντρο διαθέσιμο για κορυφαίες εκδηλώσεις από όλα τα Ποντιακά Σωματεία και πολιτιστικούς φορείς. Με πανπροσφυγικό μουσείο, όπου οι επισκέπτες, μετά το κεράκι τους στην Παναγία, θα ανάβουν τη φλόγα της γνώσης για την ιστορία και την παράδοση του Ελληνισμού της Ανατολής και θα την μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενεές. Με αναβίωση της αρχιτεκτονικής του Πόντου σε κτίρια και ξενώνες που θα εξυπηρετούν τους προσκυνητές και επισκέπτες. Με δημιουργία γηροκομείου και στέγης για άπορα και κακοποιημένα παιδιά. Με χρηματοδότηση έκδοσης και μετάφρασης Ποντιακών βιβλίων αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών σε αριστούχους φοιτητές στον Τομέα της Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής.

Η Παναγία Σουμελά μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν πόλο έλξης και ανάπτυξης για τον τόπο, μπορεί να καταστεί κορυφαίος πολιτιστικός και θρησκευτικός προορισμός, να καταστεί και πάλι ο Πνευματικός και Πολιτιστικός Φάρος όλων των απανταχού Ελλήνων της Ανατολής.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος    Ο Γ. Γραμματέας
Χαράλαμπος Καπουρτίδης Αρχιμήδης Ιντζεβίδης