Η Ε.Λ.Β. στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιέρωσε αιμοδοσία με σύνθημα «δίνω αίμα για το αίμα που χάθηκε».

 

Έτσι δημιουργήθηκε τράπεζα αίματος με αιμοδότες μέλη και φίλους της Λέσχης.
Η τράπεζα αίματος διέπεται από τους παρακάτω κανόνες:

Άρθρο 1
Το Δ.Σ. πρέπει να ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης να στηρίξουν την προσπάθεια για να υπάρξει ικανό απόθεμα φιαλών ώστε να διατεθεί σε όσους χρειάζονται για κοινωνικούς σκοπούς.
Άρθρο 2
Ορίζει υπεύθυνο αιμοδοσίας ο οποίος θα μεριμνά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη διενέργεια αιμοδοσίας οπωσδήποτε ενόψει μνημοσύνου για τη Γενοκτονία των Ποντίων της 19ης Μαΐου εκάστου έτους, καθώς και επαναληπτική αιμοδοσία κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς. Θα διαχειρίζεται το απόθεμα φιαλών, θα προΐσταται της αιμοδοσίας και θα ενημερώνει όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ. για το απόθεμα φιαλών σε αίμα.
Άρθρο 3
Μέγιστος αριθμός φιαλών που θα δίδεται για μία αίτηση είναι τρεις φιάλες αίματος με ευθύνη του υπεύθυνου τμήματος, εφόσον το επιτρέπει το απόθεμα που υφίσταται κατά τη χρονική στιγμή της χορήγησης και κατά προτεραιότητα των μελών της Τράπεζας, ενώ για περισσότερες αποφασίζει το Δ.Σ. της Λέσχης.
Άρθρο 4
Η τράπεζα αίματος της Λέσχης κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης.
Άρθρο 5
Όταν μία αίτηση ικανοποιηθεί, ο αιτών υποχρεούται να αναπληρώσει ο ίδιος ή μέσω τρίτων το αίμα που δόθηκε εντός ενός μηνός και σε περίπτωση ιατρικού κωλύματος εντός 6μηνου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί στο μέλλον να κάνει χρήση της τράπεζας αίματος.
Άρθρο 6
Κάθε εθελοντής αιμοδότης πρέπει να φροντίζει για την απρόσκοπη λειτουργία και να συμβάλλει στην δημιουργία κλίματος που ευνοεί την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Άρθρο 7
Κάθε αιμοδότης οφείλει, εάν δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και πάντοτε με την ιατρική συμβουλή του υπεύθυνου ιατρού ή νοσηλευτή αιμολήπτη, να συμμετέχει σε δύο αιμοδοσίες κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Η αιμοδοσία μπορεί να γίνει όποτε επιθυμεί ο αιμοδότης και όχι μόνον την ημερομηνία που καθορίζεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης κάθε Μάϊο.
Άρθρο 9
Τέλος, σε περίπτωση που η τράπεζα αίματος δεν θα υφίσταται για διάφορους λόγους το τυχόν απόθεμα θα διατεθεί στο Νοσοκομείο Βέροιας.