Ο Έφορος Δημοσίων σχέσεων είναι υπεύθυνος:

 

1.Εκπροσωπεί την Ε.Λ.Β. σε εκδηλώσεις

2.Για την σύνταξη των δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες της Λέσχης.Τα φέρνει προς ενημέρωση στο Δ/Σ .

3.Όπως επίσης και άλλων άρθρων που αφορούν πάγιες θέσεις της Λέσχης τα προωθεί προς έγκριση στο Δ/Σ.

4.Υπάρχει πλήρη συνεργασία για τα δημοσιεύματα με τον Γ. Γραμματέα της Ε.Λ.Β

5.Σε συνεργασία με τη βοηθό γραμματείας τα προωθεί στον Τοπικό ή Ποντιακό Τύπο και τα αναρτά στην ιστοσελίδα της Λέσχης.

6.Συμμετέχει στην συντακτική επιτροπή του ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ.

7.Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της ραδιοφωνικής εκπομπής, αν υπάρχει .

8.Τηρεί φάκελο με άρθρα, δελτία τύπου και ανακοινώσεις που αφορούν δραστηριότητες της Λέσχης.

9.Τηρεί φάκελο με τους χορηγούς της Ε.Λ.Β ο οποίος ενημερώνεται σε συνεργασία με τον Ταμία και τον Γ. Γραμματέα της Ε.Λ.Β. Κάθε 20 του μήνα ενημερώνουν το Δ/Σ για τις χορηγίες που λήγουν τον επόμενο μήνα

10. Έχει τον έλεγχο της συμπλήρωσης – και εξόφλησης των χορηγών του Ημερολογίου σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία της Ε.Λ.Β.

Για τροποποίηση του παρόντος απαιτείται πλειοψηφία των πέντε εκ των εννέα μελών του Δ.Σ. Ο τροποποιημένος κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από την επόμενη συνεδρίαση από την τροποποίηση. Ο κανονισμός δεν φέρει αύξοντα αριθμό, αλλά μονάχα την ημερομηνία ισχύος του.

Για οποιοδήποτε θέμα ερμηνείας του παρόντος κανονισμού ή θέματος που δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αποφασίζει το Δ.Σ μετά από εισήγηση του Προέδρου.

Βέροια 19 Ιουλίου 2015
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                        Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων              Ο Γ. Γραμματέας
Σαρημιχαηλίδης Παύλος  Καπουρτίδης Χαράλαμπος                     Τουμπουλίδης Νικόλαος