Περιοχή, παρά τον Όφιν ποταμόν, ανατολικά της Τραπεζούντας, κύριο χαακτηριστικό των κατοίκων ήταν το μουσουλμανικό θρήσκευμα και η ελληνική (ποντιακή) γλώσσα τους.

Οι Οφλήδες παρ' ότι εξισλαμίστηκαν τον 17ο αιώνα, διατήρησαν μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών την Ποντιακή τους γλώσσα και τα πατροπαράδοτα έθιμα.

Φύλαξαν με σεβασμό τα κειμήλια όπως, ευαγγέλια - ιερά βιβλία - ιερά άμφια -χειρόγραφα - θυμιατήρια - σταυρούς - εκκλησιαστικά σκεύη.

Διέφεραν κατά πολύ και απο όλους τους άλλους μουσουλμάνους τόσο στον χαρακτήρα όσο και στον πολιτισμό.

Οι Οφλήδες ήταν ήρεμοι άνθρωποι και ασχολούνταν με τα γράμματα και τις τέχνες με ιδιαίτερη κλίση στις θεολογικές σπουδές.

Οι μουσουλμανικές ιερατικές σχολές του Όφη ήταν απο τις καλύτερες.