Η σημερινή Σαμψούντα της Τουρκίας, πόλη του δυτικού Πόντου, στα παράλια της Μαύρης θάλασσας. Κατοικήθηκε, αρχικά, από Μιλήσιους και στην συνέχεια πό Αθηναίους, πιθανά στα τέλη του 4ου αιώνα και μετονομάστηκε Πειραιάς. Στα χρόνια των βασιλέων του Πόντου επανήλθε το αρχαίο όνομα της πόλης. Είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και σημαντικό λιμάνι.

Η Αμισός τον 19ο αιώνα είχε περίπου τις 1.000 οικογένειες. Απ’ αυτές 500 οικογένειες ήταν Ελληνικές και 150 Αρμενικές. Είχε δυο Ελληνικές συνοικίες.

Η πρώτη συνοικία ονομαζόταν συνοικία Καδίκιογλου και είχε 350 σπίτια.

Η δεύτερη συνοικία, είχε 150 οικογένειες. Και οι δύο συνοικίες είχαν ένα Ελληνικό σχολείο και ένα αλληλοδιδακτικό. Η δεύτερη συνοικία είχε και ένα Παρθεναγωγείο.

Η Αμισός ήταν έδρα διοικητού, υπό την γενική διοίκηση Τραπεζούντας. Μετά το 1914 άρχισε η ραγδαία ελάττωση και ο πλήρης εξαφανισμός του ελληνικού και Αρμενικού πληθυσμού της Αμισού,εξαιτίας των διωγμών και της γενοκτονίας. Όσοι από τους Έλληνες κατόρθωσαν να επιζήσουν, είτε σε εξορίες και φυλακές, είτε στην πόλη, με την ανταλλαγή ήρθαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη.