Εγκρίθηκε από τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση επί της Ορθοδοξίας
επιμ. Δρ. Βασίλειου Θ. Μεϊχανετσίδη

Ψήφισμα αναγνώρισης της Γενοκτονίας κατά των Χριστιανικών Λαών της οθωμανικής αυτοκρατορίας, δηλαδή των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων ενέκρινε η 18η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης επί της Ορθοδοξίας κατά τη Συνεδρία της 23ης Ιουνίου στο Παρίσι, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής της Αρμενικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας Βουλευτής κ. Mkrtich Minasyan.

Σύμφωνα με τον κ. Μινασυάν, το Ψήφισμα κατατέθηκε από την Αρμενική Αντιπροσωπεία και θα αποκτήσει νομική ισχύ μετά τη συζήτηση και υιοθέτησή του από τα κοινοβούλια 150 χωρών. Συγκεκριμένα, το Ψήφισμα αναφέρει ότι "η Γενοκτονία αποτελεί ειδεχθές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και πρέπει να καταδικάζεται άσχετα από την παρέλευση χρόνου και τα πολιτικά συμφέροντα των κρατών." Το Ψήφισμα καλεί την Τουρκική Δημοκρατία, ως το διάδοχο κράτος της οθωμανικής αυτοκρατορίας, "να αναγνωρίσει την ευθύνη της, ως την καλύτερη εγγύηση για την αποφυγή παρομοίων εγκλημάτων στο μέλλον, να αναθεωρήσει την ιστορική πραγματικότητα και να εξετάσει τις πτυχές του ιστορικού παρελθόντος της ενδελεχώς και κριτικά."

Εκπρόσωποι από τη Σαουδική Αραβία και τη Ρουμανία υπερψήφισαν επίσης το Ψήφισμα, αν και οι εν λόγω Χώρες δεν έχουν ακόμη προβεί στην επίσημη αναγνώριση των διαπραχθείσων υπό της Τουρκίας Γενοκτονιών κατά των αυτοχθόνων Λαών της.

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση επί της Ορθοδοξίας

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση επί της Ορθοδοξίας ιδρύθηκε το 1994, αρχικά ως "Ευρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας," με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θρησκευμάτων και Ορθοδοξίας της Βουλής των Ελλήνων. Με τη διεύρυνσή της σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2001, μετονομάστηκε σε "Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας" (Δ.Σ.Ο). Οι σκοποί ίδρυσης της Δ.Σ.Ο είναι, μεταξύ άλλων, η αξιολόγηση των συντελούμενων αλλαγών στην Ευρώπη, η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενεργοποίηση της Ορθοδοξίας για την προώθηση λύσεων στα κρίσιμα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Στη Δ.Σ.Ο συμμετέχουν Ορθόδοξοι βουλευτές από όλες τις παραδοσιακά Ορθόδοξες Χώρες, αλλά και από όλες τις Χώρες του κόσμου, όπου εκλέγονται Ορθόδοξοι βουλευτές. Ανώτερο όργανο της Δ.Σ.Ο είναι οι ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της, στις οποίες εκπροσωπούνται τα συμμετέχοντα κοινοβούλια με διμελείς αντιπροσωπίες.

Ιστορική αναδρομή
Ως γνωστόν, κατά την τελευταία ιστορική περίοδο της οθωμανικής τουρκικής αυτοκρατορίας (1913-1923), η σουλτανική κυβέρνηση - κατόπιν γερμανικής κυβερνητικής προτροπής και τεχνοκρατικής αρωγής υψηλόβαθμων Γερμανών στρατιωτικών - εφήρμοσε συγκεκριμένο Σχέδιο Γενοκτονίας κατά του συνόλου των Χριστιανικών πληθυσμών, δηλαδή των Αρμενίων, των Ασσυρίων/Αραμέων και των Ελλήνων/Ρωμιών. Το Σχέδιο αυτό συνέχισε και ολοκλήρωσε η μετά-οθωμανική Εθνικιστική Κυβέρνηση του Μουσταφά Κεμάλ Πασά (“Ατατούρκ”) με αποτέλεσμα το συνολικό εξανδραποδισμό και το Ολοκαύτωμα των προαναφερθέντων γηγενών Χριστιανικών ιστορικών λαών της Εγγύς Ανατολίας.

Τα γεγονότα κατά των Αρμενίων και των Ασσυρίων/Αραμέων της λεγομένης μείζονος Αρμενίας, αλλά και κατά των Ελλήνων του Πόντου και της Ιωνίας αποτελούν σημαντικούς σταθμούς στη διαδικασία αυτή εξολόθρευσης και εξανδραποδισμού, ενώ η απαρχή τους εντοπίζεται στις γενοκτονικές διώξεις κατά των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης και της Ιωνίας το 1913-1914 με πρώτο αποκορύφωμα τα γενοκτονικά γενονότα κατά των Αρμενίων και των Ασσυρίων/Αραμέων το 1915.

Υπολογίζεται πως ως αποτέλεσμα του τουρκικού αυτού σχεδίου άνω του 1.5 εκατομμυρίου Αρμενίων, 1 εκατομμυρίου Ελλήνων και 750.000 Ασσυρίων/Αραμέων, ανδρών και γυναικοπαίδων, απώλεσαν τη ζωή τους και περίπου ίσος αριθμός από επιζήσαντες εξαναγκάσθηκε σε βίαια εξορία από τις από χιλιετιών ιστορικές του κοιτίδες και εγκατάσταση στην Ελλάδα και αλλού στη Δυτική Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία.

Το Ολοκαύτωμα αυτό των Χριστιανικών Λαών της Τουρκίας αποτελεί την πρώτη χρονικά - αυτού του μεγέθους - Γενοκτονία του 20ου αιώνα, και θεωρείται πρόδρομος και εμπνευστής του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: e-pontos