ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Γιάννης Σπάρτσης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1947 από αγροτική οικογένεια και ασχολείται αποκλειστικά με γεωργικές δραστηριότητες.

Αποφοίτησε από το Β’ Αρρένων Θεσσαλονίκης το 1965. Είναι τελειόφοιτος Σχολής Χημικών Παρασκευαστών.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο αγοριών.

Διετέλεσε εκλεγμένος αντιπρόσωπος στην ΠΑΣΕΓΕΣ, μέλος της διοίκησης του Αγροτικού Συναιτερισμού Νάουσας, Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συναιτερισμών “Φρουτένωση”.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Προοδευτικού Συλλόγου Αγροτών Νάουσας. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΕΟΣ Νάουσας και είναι μέλος πολλών συλλόγων.

Εκλεγμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος από τις Ενώσεις του Νομού Ημαθίας πριν τον θεσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ του Νομού Ημαθίας τα έτη 1989, 1990 και το 1993. Διετέλεσε Νομάρχης Τρικάλων από το 1991 μέχρι τον Μάιο του 1993.

Υποψήφιος Νομάρχης του Νομού Ημαθίας με το νέο θεσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το 1994.

Εκλέγεται μέλος της Διοίκησης της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε) το 1994.
Στις Εθνικές Εκλογές του 1996 εκλέγεται Α’ βουλευτής της Ν.Δ στο νομό Ημαθίας, χάνει όμως τη βουλευτική έδρα λόγω της εξομάλυνσης μη έχοντας έτσι εκπροσώπηση η Ν.Δ στο Νομό Ημαθίας.

Εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ στο συνέδριο του Μαρτίου του 1997. Διετέλεσε μέλος της ΟΚΕ Γεωργίας και της ΟΚΕ Εσωτερικών της Ν.Δ.

Το 1998 εκλέγεται Νομάρχης Ημαθίας και το 2002 επανεκλέγεται. Υποψήφιος για την Προεδρεία της Ε.Ν.Α.Ε. το έτος 2002.

Από το 1998 μέχρι το 2006 εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Α.Ε. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το 1999 μέχρι και το Μάιο του 2007 εκλέγεται Πρόεδρος της ΑΝ.ΗΜΑ (Αναπτυξιακή Ημαθίας).

Μέχρι τον Αύγουστο του 2007 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης.

Με την ίδρυση των Π.Ε.Σ.Υ. και μέχρι την κατάργηση τους, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Β’ Π.Ε.Σ.Υ.Π Κεντρικής Μακεδονίας σαν εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε.

Ο Ιωάννης Σπάρτσης ως Νομάρχης Ημαθίας συνέβαλε στην ανέγερση του Πνευματικού Κέντρου της Λέσχης.