ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2005

ΤΖΙΖΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ ΛΕΝΑ

ΜΕΛΟΣ