ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 1998

Το 1998 συνεχίζει να εκτελεί ο Κ Ορφανίδης Τέλης χρέη Προέδρου. Παρόντες στο ΔΣ νεολαίας συνεχίζουν να δηλώνουν οι εξής: Καρολίδης Νέστορας ο οποίος εκτός από Αντιπρόεδρος ανέλαβε και χρέη ταμία στη θέση της Αποστολίδου Δήμητρας η οποία λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παρευρίσκεται στις συνελεύσεις της νεολαίας και έγινε μέλος. Εξακολουθούν να βρίσκονται δυναμικά στο συμβούλιο η Τσουβελεκίδου Μαρία και η Κλοκίδου Γεωργία, ενώ στη θέση του αναπληρωματικού μέλους μπήκε η Φωτιάδου Κυριακή.