Με την υπ’ αριθμόν 08/17-12-2010 απόφαση του, το Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς πρότεινε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας,

ως εκπρόσωπο στο Ίδρυμα Παναγία Σουμελά τον κ. Ιωάννη Νισύριο, Δικηγόρο Θες/νίκης, ο οποίος όμως αποκαλύφθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας στις 20-12-2010 ότι δεν είναι καν δημότης Βέροιας, αλλά και ότι έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν το Ίδρυμα Σουμελά σε νομική του υπόθεση… οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο δεν δέχτηκε να τον ορίσει εκπρόσωπό του και ανέβαλλε τη συζήτηση προκειμένου να έρθει ως τακτικό θέμα και μάλιστα συνολικά για τα τεκταινόμενα στο Ίδρυμα Π. Σουμελά.

Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος του Τ.Σ. Καστανιάς στις 28-12-2010 (8 μόλις μέρες μετά) σε τακτική δήθεν συνεδρίαση, ισχυρίστηκε ότι έχει δικαίωμα από τον κανονισμό που συνέταξε ο Μητροπολίτης (215/2010), όχι να προτείνει, αλλά να ορίσει το Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς εκπρόσωπο για λογαριασμό του Δήμου Βέροιας, χωρίς να απαιτείται και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, και πέτυχε –παρά την αντίθετη άποψη του Ν. Θεοδωρίδη-με την 9/2010 απόφαση του Τ.Σ. Καστανιάς να ορισθεί ως εκπρόσωπος του Δήμου Βέροιας ο ως άνω Ιωάννης Νισύριος με αναπληρωματικό τον πρόεδρο του Τ. Σ. Καστανιάς Παναγιώτη Ποταμόπουλο, παραβιάζοντας με αυτόν τον προκλητικό τρόπο το «Σύνταγμα της Λειτουργίας των Δήμων», τον Κώδικα περί Δήμων & Κοινοτήτων (άρθρο 124 Ν.3463/2006), όπου ξεκάθαρα αναφέρεται ότι οι αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων είναι γνωμοδοτικές και διαβιβάζονται στο Δήμαρχο εντός 8 ημερών, διάταξη η οποία επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 87 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, θέτοντας τέρμα στην καταπάτηση της Νομιμότητας κατέθεσε την 7-1-2011, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης των υπ’ αριθμ. 47/1973 και 215/2010 Κανονιστικών Διατάξεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και της υπ’ αριθμόν 9/2010 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Καστανιάς, ενώ αναμένεται σύντομα απόφαση (2-3 μήνες) του ΣτΕ επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ την κατάφωρη παραβίαση της Νομιμότητας, αλλά και την πλήρη και προκλητική απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου από το Τοπικό Συμβούλιο Καστανιάς και τις παράνομες μεδοθεύσεις του Ιδρύματος Π. Σουμελά ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΌΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΙΣΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Λάζαρος Κουμπουλίδης
Νομικός Σύμβουλος Ε.Λ.Β