ΒΕΡΟΙΑ 13/08/2007
ΠΡΟΣ: ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»

Αναφορικά με το πρόσφατο ομόφωνο ψήφισμα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο το νομικό και διοικητικό καθεστώς του Πανελληνίου Ιδρύματος Παναγία Σουμελά οφείλει να εναρμονιστεί με τους ισχύοντες Νόμους, η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας επισημαίνει τα εξής:

• Είναι πρωτοφανής η αποδοχή και επικύρωση ενός ψηφίσματος από όλους τους βουλευτές ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα και βασιμότητα του ψηφίσματος.

• Η Παναγία Σουμελά έχει καταστεί μέσω της πολύχρονης λατρείας της το κατεξοχήν θρησκευτικό -και όχι μόνο- ορόσημο του συνόλου του Ποντιακού Ελληνισμού και ανήκει σε αυτόν και γενικότερα τον Ελληνισμό.

• Οι καταστατικές αγκυλώσεις που οδηγούν σε αποκλεισμούς και εξ αιτίας αυτών σε ισοβιότητα της Διοίκησης, υποβαθμίζουν το ρόλο του Ιδρύματος και στερούν από αυτό τη δυναμική πολλών συμπατριωτών μας και Ποντιακών Σωματείων που επιθυμούν να το πλαισιώσουν.

• Ως εκ τούτου, μετά από 44 χρόνια εφαρμογής ενός βασιλικού διατάγματος, που εκδόθηκε για να εξυπηρετήσει άλλες ανάγκες με διαφορετική νοοτροπία και στόχευση από τη σημερινή εποχή, καθίστανται απολύτως αναγκαίες οι απαραίτητες νομικές και διοικητικές αλλαγές, οι οποίες θα δώσουν νέα ώθηση στο Ίδρυμα της Παναγίας Σουμελά, αναβαπτίζοντας και αναβαθμίζοντας τους δεσμούς του με τους απανταχού Έλληνες Πόντιους και μη.

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, σεβόμενη την ιστορία της αλλά και την Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, όπου η ενότητα διαδραμάτισε σε κάθε περίπτωση τον κυρίαρχο ρόλο για την επιβίωση του, θα είναι πάντοτε αρωγός σε προσπάθειες προώθησης της ενότητας και συσπείρωσης του Ποντιακού Ελληνισμού.

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Β.