Το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                   της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

                                                                                            εύχεται
                                                                  στα μέλη του και σε όλον τον κόσμο

                                                                    Καλά Χριστούγεννα! Και εις έτη πολλά!

                                                                      Υείαν κ’ ευλοΐαν και καληχρονίαν

                                                                                             Για το ΔΣ

                                                               Ο Πρόεδρος                               Η Γ. Γραμματέας 
                                                               Τουμπουλίδης Νικόλαος        Τογκουσίδου Ευαγγελία