Το Διοικητικό Συμβούλιο
                                          της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
                                                             εύχεται
                                         στα μέλη του και σε όλον τον κόσμο
                                       Καλά Χριστούγεννα! Και εις έτη πολλά!
                                          Υείαν κ’ ευλοΐαν και καληχρονίαν

                                                                 Για το ΔΣ
                                   Πρόεδρος                                 Η Γ. Γραμματέας 
                                  Τουμπουλίδης Νικόλαος      Τογκουσίδου Ευαγγελία