Μετά την ανακοίνωση και νέων μέτρων από την πολιτεία με τα οποία αναστέλλονται όλες οι δημόσιες δραστηριότητες και σύμφωνα  με  την  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Τεύχος Α 68/20-03-2020) με την οποία τέθηκε σε ισχύ η επιβολή προληπτικών μέτρων σε σχέση με τον κορωνοϊό COVID-19 αλλά ταυτόχρονα έχοντας υπόψη την εξελισσόμενη κατάσταση στο υπόψη θέμα, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στα μέλη του συλλόγου μας συνεχίζεται η ΑΝΑΣΤΟΛΗ λειτουργίας όλων των τμημάτων της λέσχης, μέχρι 30 Απριλίου 2020, με γνώμονα το κοινό καλό.

Ο σύλλογος μας, μετά από αυτήν την ημερομηνία, θα ακολουθήσει τις οδηγίες της πολιτείας, με μοναδικό σκοπό να προστατεύσουμε  τη δημόσια υγεία.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και τη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι στη ΜΗ εξάπλωση του κορονοϊού και να ξεπεράσουμε ανώδυνα και αυτήν τη δοκιμασία.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                Η Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης Νικόλαος       Τογκουσίδου Ευαγγελία