Το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                      της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

                                                                                    εύχεται

                                                             στα μέλη του και σε όλον τον κόσμο

                                                             Καλά Χριστούγεννα! Και εις έτη πολλά!

                                                               Υείαν κ’ ευλοΐαν και καληχρονίαν

                                                                                  Για το ΔΣ

                                                         Ο Πρόεδρος                                  Η Γ. Γραμματέας 

                                                         Τουμπουλίδης Νικόλαος           Τογκουσίδου Ευαγγελία