ΒΕΡΟΙΑ 21-12-2015
Αριθμ. Πρωτ.:303
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Β.
Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού,σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:
11.00 -11.15: Κοπή πίτας
11.15-11.30: Βράβευση αριστούχων μαθητών
11.30-11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων Γ.Σ. Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.45-12.00 : Πρόταση του Δ.Σ. για ανακήρυξη των κ.κ. Ιωάννη Μιχαηλίδη ως επιτίμου προέδρου και του κ. Μιχάλη Γερασιμίδη ως επίτιμου μέλους της Ε.Λ.Β.
2)12.00-12.45: Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός.
3)12.45-13.00: Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός.
4)13.00-13.15: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
13.15-13.30: Διάλειμμα
13.30-14.00: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις – Προτάσεις.
14.00-14.15: Απαντήσεις


Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γεν. Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.


Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς τα δύο τελευταία έτη.


Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των δύο τελευταίων ετών.


Η παρουσία καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών σας, κρίνεται απαραίτητη.


Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 24 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος                       O Γ. Γραμματέας
Παύλος Σαρημιχαηλίδης    Νικόλαος Τουμπουλίδης