Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ., στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της Λέσχης (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια) μετά την αναβολή της λόγω μη απαρτίας κατά την πρώτη Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

Το πρόγραμμα της συνέλευσης ξεκίνησε στις 11.00 με την εκλογή προεδρείου της ΓΣ.Το προεδρείο αποτελούμενο από τους Λάζαρο Κουμπουλίδη ως πρόεδρο και τη Δέσποινα Φωστηροπούλου ως Γραμματέα ανέγνωσε τα θέματα ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια προχωρώντας στο πρώτο θέμα ανακήρυξε τον κ. Αρχιμήδη Ιντζεβίδη επίτιμο μέλος της ΕΛΒ

Ακολούθησε ο διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός έτους 2018 από τον πρόεδρο της λέσχης κ. Παύλο Σαρημιχαηλίδηκαι ο οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός από την ταμία κ. Σταθούλα Ανεσίδου ενώ ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής κ. Αρχιμήδης Ιντζεβίδης διάβασε τη σχετική έκθεση ελέγχου του ταμείου

Ακολούθησαν ερωτήσεις – τοποθετήσεις και προτάσεις από τα παρευρισκόμενα μέλη και δόθηκαν οι αναγκαίες απαντήσεις.

Κλείνοντας ο πρόεδρος εξέφρασε την ευχή του για υγεία, πρόοδο και μεγαλύτερη συμμετοχή από όλους στα κοινά της λέσχης

 Ο Πρόεδρος                       O Γ. Γραμματέας

 Παύλος Σαρημιχαηλίδης    Νικόλαος Τουμπουλίδης