Σχεδόν από την ίδρυση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας η δημιουργία της βιβλιοθήκης ήταν ένα από τα πρωτεύοντα καθήκοντα της διοίκησης.

Η έλλειψη των κτιριακών εγκαταστάσεων, η μικρή εκδοτική δραστηριότητα και οι πενιχρές οικονομικές δυνατότητες είχαν όμως ως αποτέλεσμα την αδυναμία ύπαρξης μιας ικανοποιητικής βιβλιοθήκης.

Με τον καιρό όμως η κατάσταση καλυτέρεψε και τα δεδομένα άλλαξαν. Έτσι ξεκίνησε η συγκομιδή των βιβλίων και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την οργάνωση μιας βιβλιοθήκης ακόμα και με δανειστικό χαρακτήρα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η βιβλιοθήκη της Ε.Λ.Β. άρχισε την λειτουργία της και στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχε στην κατοχή της πολλά και σημαντικά βιβλία γενικού περιεχομένου και αξιόλογες εκδόσεις για τον Πόντο και την Μ. Ασία.

Μεγάλη ήταν η συμβολή των συγγραφέων οι οποίοι τακτικά αφιέρωναν τα βιβλία τους στην βιβλιοθήκη της Λέσχης, αλλά ακόμη μεγαλύτερη η σπουδή των διοικήσεων που μερίμνησαν είτε με την αγορά των νέων βιβλίων, είτε με την προμήθεια διαφόρων εκδόσεων περιοδικού τύπου να εμπλουτίσουν την βιβλιοθήκη της Λέσχης με σημαντικό υλικό.

Μετά το 2003 όπου η έδρα της Ε.Λ.Β. βρίσκεται στο Πανόραμα, υπάρχει ειδικός χώρος για την βιβλιοθήκη, με κατάλληλο εξοπλισμό επίπλων και αναγνωστήριο.

Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιείται και για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με απόφαση του Δ.Σ. από το 2006 η βιβλιοθήκη έπαψε την λειτουργία του δανεισμού, διαθέτοντας τον συγγραφικό της πλούτο στο κοινό μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας της Ε.Λ.Β.

Το 2007 ο τότε ταμίας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας κ. Αρχιμήδης Ιντζεβίδης, σε μια προσπάθεια της διοίκησης για την καθολική καταγραφή της Κ –Α περιουσίας, ολοκλήρωσε μια συγκεντρωτική κατάσταση η οποία περιέχει όλα τα βιβλία και τις εκδόσεις της βιβλιοθήκης, η οποία μετέπειτα περάστηκε και σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο της Λέσχης.

Έκτοτε με ευκολία και ταχύτητα ενημερώνεται άμεσα η βάση της βιβλιοθήκης και επιτυγχάνεται με άνεση ο έλεγχος και η οποιαδήποτε έρευνα στην ύλη της.