ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

                                                                                                               ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΙΑΤΙΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

6970-642308

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ

6987-036770

ΚΟΥΡΟΥΚΑ ΖΩΗ

6970-434071

 

Τα τμήματα λειτουργούν, κάθε Κυριακή, όπως παρακάτω :

                                             ΤΜΗΜΑ

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ - ΑΡΧΑΡΙΟ

17.οο έως 18.00

ΠΑΔΙΚΟ

18.00 έως 19.00

ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΙΚΟ

19.00 έως 20.00