Το τμήμα παραδοσιακών χορών απ΄όλη την Ελλάδα, λειτουργεί κάθε Δευτέρα και ώρα από 19.00 έως 20.30.

                                                                               ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΠ΄ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

                                                                                      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΣΙΑΒΟΣ ΤΑΚΗΣ

6944-778446