ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εγεννήθη και κατοικεί στην Πάτρα. Εσπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ήσκησε την δικηγορία στην γενέτειρά του.
Από τον Σεπτέμβριο του 1974 μέχρι τον Μάρτιο του 1982 διετέλεσε νομάρχης Λευκάδος, Λαρίσης και Ημαθίας. (Στον νομό αυτόν από του Ιουνίου 1978 έως του Μαρτίου του 1982)

Έχει εκδώσει τα ακόλουθα βιβλία:
α) “Από τον Νέστο ως τον Σαγγάριο” (1988)
β) “Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης- ο εκ Πατρών διδάσκαλος του Γένους” (1992)
γ) “Η εις Άδου Κάθοδος” (από τον Σαγγάριο ως την Λοζάνη-1996)
δ) Από του έτους 1989 εκδίδει ανελλιπώς την περιοδική εφημερίδα “Πολιτική-Φιλολογική των Πατρών”.
Νομικές μελέτες του έχουν δημοσιευθεί (μέχρι το 1974) στα νομικά περιοδικά της χώρας.

Την περίοδο της θητείας του ως Νομάρχη Ημαθίας, με πρωτοβουλία του δόθηκε το οικόπεδο 10000τ.μ στο Πανόραμα όπου κτίσθηκε το Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης.