ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στρατηγός Ε.Α

Ο Γ. Μανίας κατά την περίοδο ανέγερσης του πνευματικού Κέντρου της Λέσχης ήταν Διοικητής του Β’ ΣΣ
και βοήθησε πολύ στην διαμόρφωση του χώρου με μηχανήματα του Στρατού.