ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2009-2010

ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΑΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Μετά από την παραίτηση του Γ. Γραμματέα κ. Ν. Ξενιτόπουλου (25-8-2010), στην διοίκηση ανέλαβε καθήκοντα ο 1ος αναπληρωματικός κ. Σ. Πασχαλίδης (16-9-2010) και η νέα κατανομή αξιωμάτων έχει ως εξής:

ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΖΕΥΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΙΝ & ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΑΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ