ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2010

ΤΟΓΚΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ ΛΕΝΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ