ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2003

ΜΕΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΤΖΙΖΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ ΛΕΝΑ

ΜΕΛΟΣ