ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2002

ΜΕΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΤΖΙΖΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ