ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2000

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ

ΤΖΙΖΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ ΛΕΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΕΛΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ Λ-ΤΖΙΖΛΗ Χ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ)

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ -ΧΟΡΩΔΙΑΣ

ΠΕΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ