Menu
A+ A A-

Συνημμένα από τον Κανονισμό Λειτουργίας Εφορίας Εκδηλώσεων

1)ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ- ΑΓΙΑΣΜΟΣ · Πραγματοποιείται μέσα στον Σεπτέμβρη · Προγραμματισμός εκδήλωσης από τον Έφορο Εκδηλώσεων · Ώρα αγιασμού · Προώθηση ενημέρωσης μέσω φυλλαδίων · Ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε. · Καθαρισμός αίθουσας · Ειδοποίηση πάτερ · Επιμέλεια ενημερωτικής επιστολής για τους γονείς · Φωτοτυπίες των επιστολών για τους γονείς και της λίστας…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός Λειτουργίας Εφορίας Δημοσίων Σχέσεων

Ο Έφορος Δημοσίων σχέσεων είναι υπεύθυνος: 1.Εκπροσωπεί την Ε.Λ.Β. σε εκδηλώσεις 2.Για την σύνταξη των δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες της Λέσχης.Τα φέρνει προς ενημέρωση στο Δ/Σ . 3.Όπως επίσης και άλλων άρθρων που αφορούν πάγιες θέσεις της Λέσχης τα προωθεί προς έγκριση στο Δ/Σ. 4.Υπάρχει πλήρη συνεργασία για τα…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός Εφορίας Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

Ο Έφορος Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας είναι υπεύθυνος για την Κινητή και Ακίνητη περιουσία της Λέσχης. 1.Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου περιουσίας που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον ίδιο. Το βιβλίο περιουσίας τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή και ενημερώνεται σε συνεργασία με τη βοηθό γραμματείας.…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός Λειτουργίας Εφορίας Εκδηλώσεων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο Έφορος εκδηλώσεων καταρτίζει τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων κάθε έτους. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των εκδηλώσεων και συνεργάζεται με μέλη του Δ.Σ. και τον χοροδιδάσκαλο καθώς επίσης και με τους υπευθύνους των τμημάτων ανάλογα με την κάθε εκδήλωση. Το έτος των εκδηλώσεων αρχίζει από 01-09…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός Παραχώρησης Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Του Π.Π.Κ. της Ε.Λ.Β.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Π.Κ. ΤΗΣ Ε.Λ.Β. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Ε.Λ.Β. παραχωρείται: 1. Σε εκδηλώσεις που προτείνονται από το Δήμο Βέροιας (συνδιοργάνωση), σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει υπογράψει η Ε.Λ.Β. με τον Δήμο, όπως ισχύει. Η προτεινόμενη εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον δεν αποφασίσει…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας τμήματος νέων

Οι νέοι της Λέσχης στα πλαίσια της οργανωμένης και μεθοδικής λειτουργίας τους συνέταξαν το ακόλουθο κανονισμό λειτουργίας. - μέλη του τμήματος Νέων μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τα πολιτιστικά δρώμενα και να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους. - εκπροσωπούνται από μια διοικούσα επιτροπή…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας ιματιοθήκης

Η Ιματιοθήκη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας είναι μια από τις πιο άρτια οργανωμένες και αντιπροσωπευτικές ιματιοθήκες με ποντιακές φορεσιές στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνον. Μέσα από προσπάθειες ετών δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ως προς την φύλαξη και συντήρηση των φορεσιών. Αποκτήθηκαν φορεσιές από τις ανατολικές έως τις δυτικές περιοχές…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας τμήματος χορού

1. ΔΟΜΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ Το τμήμα πρέπει να αποτελείται από: 1. Καλλιτεχνικό διευθυντή 2. Υπεύθυνο - ους χορευτικών τμημάτων 3. Υπεύθυνο - ους ιματιοθήκης - ένδυσης 4. Υπεύθυνο μουσικής 5. Χοροδιδάσκαλο – ους2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ Οι χορευτές άνω των 18 χρονών έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται ως μέλη της…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας εφορίας τμημάτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο Έφορος των Τμημάτων της Λέσχης είναι μέλος του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία των τμημάτων, τα οποία σήμερα είναι: Τμήμα εκμάθησης μουσικών οργάνων ήτοι λύρας, νταουλιού, γαβάλ, αγγείου. Κάθε όργανο έχει το δάσκαλό του ο οποίος εισπράττει για λογαριασμό του τα δίδακτρα…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας εφημερίδας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας από το 1988 εκδίδει την εφημερίδα «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» Ο «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» αποτελεί το δημοσιογραφικό της όργανο στοχεύοντας στην πολιτιστική ενημέρωση και προβολή. Ως εφημερίδα ενός πολιτιστικού σωματείου ελέγχεται από τη διοίκησή του, η οποία και φέρει την όποια ευθύνη της έκδοσης και κυκλοφορίας της. Επίσης…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας Δ.Σ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα, σε τόπο, ημέρα και ώρα που ορίζεται με απόφασή του, με θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στη Γραμματεία μέχρι την προηγούμενη ημέρα. Σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπων θεμάτων ημερήσιας διάταξης προς…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός καθαριότητας

Στο γενικότερο πλαίσιο της οργανωτικής βάσης που επιδιώκει να θέσει η διοίκηση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας δημιουργούνται τα απαραίτητα εργαλεία για την εύρυθμη και τακτική λειτουργία των εφοριών και των οργάνων της, των οποίων η χρησιμότητα θα έχει μεγαλύτερη σημασία για το μέλλον ως προς την εφαρμογή αλλά και ως…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας γραμματείας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1.Υπεύθυνος για τη λειτουργία της γραμματείας, ορίζεται εκ του καταστατικού, ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του γραμματέα, αναπληρώνεται από τον έφορο Δημοσίων Σχέσεων. 2.Ο Γ.Γραμματέας μεριμνά και επιμελείται για τη σωστή τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γενικών Συνελεύσεων.Φροντίζει για την…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας ταμείου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ Βιβλίο ταμείου όπου καταχωρούνται κατά ημερομηνία και μήνα όλες οι ταμειακές πράξεις (εισπράξεις-πληρωμές). Μπλοκ γραμματίου εισπράξεως. Μπλοκ εντάλματος πληρωμής, στο οποίο επισυνάπτεται ταμιακή απόδειξη, τιμολόγιο ή άλλη απόδειξη για κάθε πραγματοποιημένη δαπάνη. Εντάλματα πληρωμής χωρίς συνημμένη απόδειξη ισχύουν μόνο μετά από έγκριση του Δ.Σ. Συγκεντρωτικές καταστάσεις ενταλμάτων…
Διαβάστε περισσότερα...

Κανονισμός λειτουργίας τμήματος αιμοδοσίας

Η Ε.Λ.Β. στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιέρωσε αιμοδοσία με σύνθημα «δίνω αίμα για το αίμα που χάθηκε». Έτσι δημιουργήθηκε τράπεζα αίματος με αιμοδότες μέλη και φίλους της Λέσχης. Η τράπεζα αίματος διέπεται από τους παρακάτω κανόνες: Άρθρο 1 Το Δ.Σ. πρέπει να…
Διαβάστε περισσότερα...

Συνδεδεμένοι επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 22 επισκέπτες και κανένα μέλος